Beställning av kranlyft och traktortransport

Efter första bokningen skickas ett lösenord till angiven mail-adress.
Använd detta vid efterkommande inloggningar.
Påminnelse-SMS kommer att skickas till ditt mobilnummer inför sjösättning/upptagning.

Ytterligare fakta om kranlyften här.

Ange personuppgifter

Användarnamn * 
Förnamn * 
Efternamn * 
Email * 
Mobilnummer * 
Båtplatsnummer
Kundnummer

Genom att klicka på 'Registrera' godkänner du att ovanstående personuppgifter lagras och bearbetas hos TIDBOKNING.se som en del av Björkö Hamn- och Fiskareförening Ekonomisk förenings kundregister, i syfte att administrera kommunikation med dig.